Begrijpend leren lezen en procenten berekenen is onmisbaar in de basisschoolperiode

Uit zowel onderzoek als de onderwijspraktijk komt een verontrustend beeld wat lezen betreft naar voren. Kinderen blijken steeds minder te lezen. Doordat ze minder lezen, heeft dit ongemerkt effect op alle basisvakken. Met lezen leren kinderen namelijk nieuwe woorden. Zo breiden ze de woordenschat uit. Maar ook traint dagelijks lezen de vaardigheid om te begrijpen wat er in de tekst staat. Dit noemen we ook wel begrijpend lezen. Het begrijpen van een tekst is voor veel kinderen moeilijk. Het gaat niet zomaar, er is extra oefening en strategie voor nodig. Basisscholen dienen dit extra te stimuleren. Niet alleen bij slechte lezers, maar juist ook bij de snelle lezers. Deze laatste groep kan soms te snel lezen, waardoor de boodschap van de tekst langs ze heen gaat.

Het belang van begrijpend lezen

Begrijpend lezen is belangrijk voor kinderen. Ze leren zo belangrijke informatie uit de tekst te halen, een eigen mening over een onderwerp te formuleren en verbreden daarnaast hun algemene kennis. Kinderen die niet goed zijn in het begrijpen van een tekst, maken daarnaast ook fouten in andere vakken. Denk aan de verhaaltjessommen van rekenen, maar ook aan de zaakvakken. Een tekst over de Romeinen of het klimaat kan niet goed begrepen worden, als ze hier geen training voor krijgen. Door extra te investeren in het begrijpen van een tekst, investeer je dus in alle vakken.

Procenten berekenen

Een andere onmisbare vaardigheid is het berekenen van procenten. Het doel van basisscholen is kinderen basiskennis bijbrengen. Procenten berekenen is daar onderdeel van. Denk maar aan supermarkten of winkels die korting acties aanbieden. Door middel van bekende stickers, krijgen kopers dan korting op een product. Om zelfredzaam in de maatschappij te zijn later, is het van belang dat kinderen dit ook leren. Als dagelijks enkele sommen met procenten aan bod komen in de groepen 6, 7 en 8 zal dit het rekenniveau van het kind laten stijgen.

Automatiseren blijft van belang voor kinderen

Mogelijk heb je vroeger zelf ook ervaring gehad met rijtjes van sommen, waarbij je procenten van een getal moest berekenen. Wat je toen mogelijk nog niet wist, is hoe vaak je dit op volwassen leeftijd in praktijk brengt. Door een goede rekenstrategie kun je dit al binnen enkele seconde, uit het hoofd, berekenen. Deze kennis biedt je niet alleen zelfstandigheid maar ook zelfvertrouwen.